Konferencja Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS

24 maja 2023r. w Centrum Kultury Wilanów odbyła się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS. Delegatów OPS z woj. mazowieckiego powitali: Teresa Bojanowicz Przewodnicząca Delegatury, Zbigniew Tomczak Przewodniczący OPS oraz gospodarze miejsca Ludwik Rakowski Burmistrz Dzielnicy Wilanów i Dyrektor CKW Robert WożniakGośćmi Konferencji byli: Poseł na Sejm RP Michał Szczerba, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Marzena Cendrowska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej Elżbieta Bogucka, Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI Elżbieta Ostrowska

Wszyscy goście w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na ważną rolę OPS i potrzebę współpracy z Delegatami OPS w rozwiązywaniu problemów środowiska osób starszych. Jak podkreślano, wszyscy działamy w tym samym celu i czynimy starania aby życie seniora było godne. Pani Marzena Cendrowska Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej przekazała na ręce Przewodniczącej Delegatury Teresy Bojanowicz list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. (link do listu)

Ważnym punktem Konferencji były wybory do prezydium Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS na kolejną kadencję działalności. Oto skład nowo wybranego Prezydium Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS z podaniem reprezentowanych środowisk: Wiśniewska Elżbieta – Przewodnicząca, Warszawa, Banasiak Elżbieta – Wiceprzewodnicząca, Góra Kalwaria, Czajkowska Anna – Wiceprzewodnicząca, Gmina Stare Babice, Skudlarska Bożena – Wiceprzewodnicząca, Warszawa, Biskupski Roman – członek, Legionowo, Gańko Teresa – członek, Grodzisk Mazowiecki, Komorowska Helena – członek, Marki, Sadłowska Jadwiga – członek, Ostrów Mazowiecka.

 

Dostępność strony