W kujawsko – pomorskim dyskutowano o TELEOPIECE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Torunia wspólnie z Delegaturą Kujawsko-Pomorską Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zorganizował w dniu 18 kwietnia 2023r. konferencję regionalną poświęconą TELEOPIECE.
Wyczerpujących informacji na temat szeroko pojętej TELEOPIEKI udzielali pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Spotkanie odbyło się w Bibliotece UKW. Poza członkami OPS uczestniczyło w nim ponad 60 seniorów z terenu naszego regionu. Obrady otworzył wiecemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowski. Na wstępie spotkania przedstawiciel samorządu wręczył 90-letniemu  Ryszardowi  Pukszto Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” . Wyróżnienie przyznano za działalność zawodową i społeczną.
Spotkanie w całości poświęcone było szeroko pojętej  TELEOPIECE. Temat jest bardzo ważny z uwagi na starzejące się społeczeństwo. W naszym województwie osoby powyżej 60 roku życia stanowią 25 procent populacji. W samej Bydgoszczy seniorów w wieku 60 plus w roku 2022 zanotowano 114.105 osób. Coraz więcej osób wymaga stałej opieki i kontroli. TELEOPIEKA może być więc jakimś rozwiązaniem tego problemu –  mówi przewodnicząca delegatury kujawsko-pomorskiej OPS, Bożena Sałacińska.Teleopieka to swego rodzaju monitoring osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru. Najczęściej adresatem tego typu świadczeń są osoby starsze, zniedołężniałe, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, po przebytych udarach, zawałach, czy zabiegach operacyjnych – informuje Katarzyna  Strzelecka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

W tym miejscu można zobaczyć relację Telewizji Bydgoszcz z dzisiejszej z konferencji zorganizowanej przez przewodniczącą delegatury kujawsko-pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Bożenę Sałacińską.

Dostępność strony