Łódzkie w Obywatelskim Parlamencie Seniorów

Od 14 kwietnia 2023, Łódzkie ma swoją delegaturę w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. To ogólnopolskie przedstawicielstwo osób 60+, którego celem jest integrowanie środowiska, aktywizowanie oraz doradztwo w zakresie polityki senioralnej w Polsce. Uroczysta sesja inaugurująca powstanie regionalnych struktur OPS odbyła się w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi i uczestniczył w niej Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez delegatów, których z Łódzkiego w OPS zasiada 25. To przedstawiciele środowisk senioralnych z całego województwa: klubów i akademii seniora, stowarzyszeń, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, rad senioralnych czy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jak podkreśla Krystyna Ozga, pierwsza wiceprzewodnicząca OPS, to ludzie aktywni społecznie, którzy teraz chcą się dzielić swoim doświadczeniem, doradzając w kwestiach związanych z polityką państwa wobec osób 60+.

Jest to dobry sposób na to, aby było mniej czasu na myślenie o upływie czasu i niedogodnościach z racji przybywających lat – mówiła do delegatów. – Seniorzy zasługują na to, aby wyrażać swoje poglądy, opiniować projekty wdrażane przez rząd i organy samorządowe, zasługują na to, aby ich głos był słyszalny i aby mogli podejmować na każdym szczeblu dialog w sprawach dotyczących ich interesów.

Ten głos, jak z kolei mówił marszałek Grzegorz Schreiber, jest bardzo ważny dla władz samorządu województwa.

Potrzebujemy waszego głosu, czekamy na niego, chcemy się z wami konsultować i wsłuchiwać w wasze opinie, po to, aby realizować wasze potrzeby – podkreślił. Gratulował też delegatom stworzenia wspólnej reprezentacji seniorów z Łódzkiego. Jak dodał, władze województwa w swoich działaniach skierowanych do najstarszych mieszkańców, często konsultują się z poszczególnymi organizacjami senioralnymi, ale teraz ta współpraca i doradztwo nabiorą innego wymiaru. – Czym innym jest dialog z pojedynczymi organizacjami, a dialog z gremium w takim kształcie, którego celem jest konsultacja, ale też inspiracja oraz wskazywanie waszych oczekiwań.

Regionalna delegatura OPS swoją siedzibę będzie miała w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Tam delegaci będą się spotykać, żeby rozmawiać o sprawach seniorów, którzy stanowią niemal jedną trzecią mieszkańców Łódzkiego. Jak podkreślali sami delegaci, obecnie największym wyzwaniem dla ich grupy, jest aktywizacja najstarszych mieszkańców regionu i zachęcenie ich do wychodzenia z domu. A okazji ku temu nie brakuje, bo skierowana do seniorów oferta samorządu województwa jest bogata. Mówiła o niej Katarzyna Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Mieszkańcy 60+ korzystając z Karty Seniora mogą liczyć na liczne ulgi m.in. jednostkach kultury czy ośrodkach sportu i rekreacji. Mamy także program „Senior za kierownicą”, dedykowane seniorom szkolenia i warsztaty, telefon wsparcia. Organizujemy również wiele wydarzeń m.in. Wojewódzkie Dni Seniora.

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, pełniące funkcję rzecznika interesów ok. 9-milionowej grupy osób 60+. OPS, które zgodnie z rekomendacją Parlamentu Europejskiego ma wpływać na politykę państwa wobec seniorów, w Polsce działa od 2015 roku, a w 2022 roku rozpoczęła się czwarta kadencja parlamentu (każda trwa 3 lata). Łącznie w OPS, tak jak w sejmie, zasiada 460 osób.

(materiał ze strony Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego – lodzkie.pl) fot. Tomasz Grala

 

Dostępność strony