Komunikat

Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, że Pani Krystyna Lewkowicz w dn. 27/03/2023 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Prezydium OPS, oraz członka Zarządu Stowarzyszenia OPS. Pani Krystyna Lewkowicz umotywowała swoją decyzję względami zdrowotnymi, nawałem pracy, oraz ważnymi planami wyjazdowymi. 
W imieniu własnym oraz członków Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia OPS wyrażam Pani Krystynie Lewkowicz  podziękowanie za wieloletnią pracę  najpierw na rzecz utworzenia ruchu społecznego jednoczącego polskich seniorów – OPS, prowadzenia jego działalności w latach 2015 do 2022 r., powołania w 2021 r. Stowarzyszenia OPS, a ostatnio pełnienia funkcji członka  Prezydium i  Zarządu Stowarzyszenia OPS. Bardzo Pani dziękuję za ogromny wysiłek i czas poświęcony na realizację idei i wizji  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Życzę Pani Przewodniczącej dużo zdrowia, odpoczynku i pomyślnosci.
Zbigniew Tomczak
Przewodniczący Prezydium OPS

Dostępność strony