I Walne Zebranie Podlaskiej Delegatury OPS.

8 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyło się pierwsze walne zebranie  Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
Do Wasilkowa przybyli delegaci  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z różnych części województwa, Znaleźli się wśród nich: Pan Ryszard Gaj, Pani Wanda Modzelewska, Pan Jan Sulik, Pan Michał Różycki, Pani Bożenna Chmielewska, Pan Stanisław Kaseja, Pani Grażyna Czajkowska, Pani Danuta Żukowska, Pan Tadeusz Fiedorowicz, Pan Regina Murawska, a także wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele struktur centralnych w Warszawy: Pan Zdzisław Czarnecki oraz Pani Ewa Grzegorczyk. W obradach uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz-Lenkiewicz, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Jarosław Zalejski oraz ekspertka z Ośrodka Wspierania Rad Seniorów Jolanta Wołągiewicz. Spotkanie zorganizowała Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Wasilków Anna Biegańska, która również jest członkinią Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Najważniejszym celem były wybory Prezydium Delegatury.  Delegaci wybrali: Bożennę Chmielewską na przewodniczącą Delegatury, Michała Różyckiego na zastępcę, oraz troje członków Prezydium: Annę Biegańską, Grażynę Czajkowską i Ryszarda Gaja.
BCH

Dostępność strony