Nowelizacja ustawy o osobach starszych – działania OPS

Drodzy  Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Sympatycy,

Wielce Szanowni Państwo

Na wstępie życzę wszystkim Państwu w Nowym Roku 2021  zdrowia, otuchy, nadziei na powrót  do uprzedniej aktywności i realizacji misji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w środowiskach lokalnych i na szczeblu ogólnopolskim.

Realizacja VI sesji plenarnej OPS pod dachem polskiego Parlamentu, po 4 latach tułania się po mieście, jak to określił  Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, i to w czasie niezwykle trudnym i pełnym  ograniczeń, jakim jest czas  pandemii Covid-19, to nasz wspólny wielki sukces, który napawa  optymizmem i nadzieją, że  nowym roku 2021  uda się uzyskać  kolejny  postęp   w realizacji misji OPS na rzecz osób starszych w Polsce.

Podejmując zadania określone w  Deklaracji programowej OPS, przystępujemy do realizacji zadania  o fundamentalnym znaczeniu, jakim jest nowelizacja ustawy o osobach starszych.

Zwróciłam się w imieniu Prezydium OPS do Pana Marszałka  Senatu oraz Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. UTW o wsparcie  prac nad nowelizacją ustawy o osobach starszych.

Uzasadnieniem dla konieczności nowelizacji ustawy jest potrzeba zawarcia w niej m.in:

  1. umocowania prawnego dla funkcjonowania OPS,
  2. koordynacji zadań na rzecz osób starszych,  realizowanych obecnie w różnych resortach i na wszystkich szczeblach samorządu,
  3. pożądanej   zmiany punktu ciężkości w  sposobie realizacji ustawy z  „monitorowania” na   „ocenę  sytuacji służącą  podejmowaniu przez rząd  rozwiązań systemowych” i wiele innych zapisów wymagających uzupełnienia lub zmiany.

Zwracam się zatem do Delegatów, sympatyków i ekspertów polityki  senioralnej o  włączenie się w ten proces, zgłaszanie propozycji zapisów, które Państwa zdaniem trzeba w ustawie zmienić lub uzupełnić, jak również nawiązanie kontaktów z lokalnymi parlamentarzystami, celem uzyskania ich poparcia nowelizacji ustawy w komisjach sejmowych i senackich.

W kolejnych komunikatach poddawać będziemy pod społeczne konsultacje napływające propozycje rozwiązań.

Tylko powszechna mobilizacja środowiska senioralnego może przynieść sukces!!!

Bardzo liczę na zbiorową  mądrość Delegatów i współdziałanie  ekspertów!.

Z najlepszymi życzeniami

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Prezydium OPS

e-mail:Klewkowicz@interia.eu
GSM 605 957 084

Pismo do Marszałka Senatu RP

Dostępność strony