VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

O sytuacji seniorów i organizacji senioralnych po pandemii oraz o ich powrocie do dawnej aktywności debatowano w Senacie 4 października br. podczas VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

W imieniu Marszałka Senatu zgromadzonych na sesji przywitał Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w nagraniu skierowanym do uczestników VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów powitał ich słowami: „z wielką satysfakcją mówię: witajcie w domu! (…) Senat jest i będzie waszym domem, bo tu w szczególny sposób rozumiemy szacunek dla osób w srebrnym wieku, które swoim dojrzałym życiem, swoimi umiejętnościami mogą najlepiej, jak to jest możliwe, służyć Polsce, Polkom i Polakom, uczyć młodszych, dbać o nich, dzielić się doświadczeniem zawodowym i życiowym”. Marszałek podkreślił, że „jeśli dziś czegoś brakuje w Polsce szczególnie, to z pewnością autorytetów. Dzięki wam ta luka jest codziennie wypełniana, a naszym wspólnym zadaniem jest, by wasz głos był donośny i zawsze słyszalny. Do tego mają służyć wasze spotkania – takie jak dziś, ale także setki, a może i tysiące mniejszych, równie ważnych, podejmowanych w ramach tak pięknie rozwijającego się ruchu uniwersytetów trzeciego wieku”. Podziękował też uczestnikom za ich „mądrość, ale także za to, ze potraficie dbać o siebie nawzajem i czuwać nad rozwojem naszych młodszych pokoleń”. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że „mimo tego, że dziś łatwiej rozjechać się po świecie, że rozdzieliła nas także pandemia koronawirusa, nowe możliwości kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych chociaż w części to oddalenie rekompensują”. Życzył uczestnikom udanych i owocnych obrad, wymiany myśli i pomysłów.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że tegoroczna sesja koncentruje się wokół zagadnienia powrotu seniorów do aktywności po pandemii. Mówiła, że potrzebne są tu mądre, systemowe rozwiązania. Oceniła, że liczba pomysłów i aktywność seniorów w miejscowościach, gdzie miała okazję je obserwować, są imponujące. Dlatego jej zdaniem rząd i parlament powinien podejmować decyzje po konsultacji w sprawie proponowanych rozwiązań z osobami, których one dotyczą. „To państwa władza musi słuchać. Dlaczego? Dlatego, że w naszym społeczeństwie ciągle przybywa osób wchodzących w wiek senioralny. Dlatego, że już ponad 1 mln 700 tys. Polaków ma więcej niż 80 lat. Dlatego, że jest w Polsce dziś 400 geriatrów, a szacuje się, że powinno być ich prawie 9 tys. Dlatego, że pandemia wymusiła izolację, a dla wielu seniorów był to bardzo poważny i trudny czas zostania w domu” – podkreśliła.  Zdaniem wicemarszałek Senatu nie tylko zapewnienie zabezpieczenia finansowego, lecz także poszanowanie godności i umożliwienie zachowania niezależności w życiu codziennym powinny być priorytetami w działaniach na rzecz seniorów. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że konieczne jest powołanie pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej.

Słowa powitania do uczestników Obywatelskiego Parlamentu Seniorów skierował również Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyraził radość z faktu, że VII Sesja odbywa się „w miejscu, które do takiego spotkania jest najbardziej adekwatne – w gmachu polskiego parlamentu, w salach Senatu RP” i podziękował za to Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu. Prezydent Trzaskowski podkreślił, że obecnie jest w Polsce blisko dziewięć milionów seniorów, „którzy mają swoje konkretne potrzeby, ale też ciekawe pomysły, ogromną chęć do działania”. „Widać to w codziennej aktywności państwa regionalnych delegatur, wiać to każdego roku na sali obrad, gdy dyskutujecie Państwo o sprawach najważniejszych dla społeczności seniorów – a więc niezwykle ważnych dla całej Polski. To bardzo istotne, żeby Państwa głos był słyszalny, i wierzę, że Obywatelski Parlament Seniorów w tym pomaga” – dodał Prezydent Trzaskowski. Życzył także uczestnikom „uważnych słuchaczy wśród decydentów”.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, poseł Michał Szczerba powiedział, że pandemia zmieniła życie seniorów, ich codzienne przyzwyczajenia, ograniczyła możliwość kontaktu z najbliższymi i codzienne aktywności. To pogłębiło problem samotności seniorów. Jego zdaniem pandemia to czas szczególnie dramatyczny dla osób z chorobami otępiennymi jak alzheimer. Dlatego zaproponował, aby także ten problem omówić.

O problemach z jakimi spotykają się chorzy na choroby otępienne oraz ich bliscy mówił także senator Krzysztof Kwiatkowski. Zaznaczył, że system pomocy prawie nie funkcjonuje, a trud opieki nad osobami chorymi dźwigają ich rodziny, wyręczając w tym zakresie państwo.  Senator Kwiatkowski mówił także o potrzebie obniżenia granicy wieku osób uprawnionych do otrzymywania tzw. leków bezpłatnych. W Polsce jest to granica 75 roku życia. Zaznaczył, że jest ich ponadto zbyt mało i nie obejmują najnowocześniejszych leków.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zapewnił, że walka o poszanowanie praw seniorów jest jednym z jego priorytetów. „Jesteśmy wszyscy winni naszym seniorom najwyższy szacunek, pomoc i wsparcie. Jest to nasz obowiązek, wszystkich ludzi – wszystkich członków społeczeństwa”.

Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wyraziła wdzięczność za możliwość zorganizowania VII sesji w gmachu Senatu. „Po raz kolejny, dzięki decyzji Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, możemy się spotkać w tak prestiżowym miejscu, jakim są sale Senatu” – powiedziała. Podkreśliła, że delegaci postrzegają ten gest jako wyraz uznania dla ich działalności.

Obywatelski Parlament Seniorów łączy różne środowiska seniorów takie jak: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.  Za cel stawiają integrację i działanie na rzecz interesów środowiska senioralnego, systematyczne monitorowanie sytuacji osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także prezentowanie stanowisk dotyczących polityki senioralnej. Pierwsze posiedzenie parlamentu seniorów odbyło się w 2015 roku w sali plenarnej Sejmu. Po raz drugi sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbywa się w Senacie pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

(senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14087,vii-sesja-obywatelskiego-parlamentu-seniorow.html)

 

Dostępność strony