Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta – Grzegorz Błażewicz na VII Sesji OPS

4 października, w sali posiedzeń Senatu RP odbyła się VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, w tym roku pod hasłem „Seniorzy i przyszłość Polski. Sytuacja seniorów i organizacji senioralnych po pandemii. Program powrotu do dawnej aktywności”. W sesji uczestniczył Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta – Grzegorz Błażewicz.

„Senat jest i będzie Waszym domem” – mówił marszałek Tomasz Grodzki na otwarciu Sesji i dodał „ Tu w szczególny sposób rozumiemy szacunek dla osób w srebrnym wieku, którzy swoim dojrzałym życiem, swymi umiejętnościami mogą najlepiej jak to możliwe służyć Polsce”. Podkreślił, że seniorzy mogą zaoferować ojczyźnie swoje doświadczenie i mądrość, naszym wspólnym zadaniem by Wasz głos był donośny i czytelny. Życząc uczestnikom udanych i owocnych obrad, podziękował za wszystko co dla nas robią.

Przedstawiając obecną sytuację w ochronie zdrowia, Grzegorz Błażewicz, w swoim wykładzie pt. „Senior w ochronie zdrowia – doświadczenie pandemii” wskazał, że epidemia uświadomiła nam wszystkim jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, zwłaszcza tym powyżej 60 roku życia. Osoby starsze znalazły się w grupie narażonej na najpoważniejsze skutki zakażenia koronawirusem. Pojawiły się też nowe problemy, które należy przeanalizować, by wdrożyć jak najlepsze rozwiązania. Podkreślił również, że: „Nie ulega wątpliwości, że seniorzy potrzebują szczególnego wsparcia, ochrony, uwagi i realnej pomocy. Dlatego działania na rzecz poprawy sytuacji polskich seniorów są dla nas, dla Rzecznika Praw Pacjenta –  priorytetem”.

Dostępność strony