O partycypacji społecznej w Bydgoszczy

W czerwcu, dzięki uprzejmości BCOPiW, w sali konferencyjnej przy ul. Gdańskiej 5, mogli spotkać się Delegaci Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW.
Zebranie rozpoczęło się występem artystycznym słuchaczek Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy: Krystyny LEPAK i Grażyny JABŁOŃSKIEJ.
Po wysłuchaniu wesołych, rytmicznych piosenek, głos zabrali: dr Przemysław BIEGAŃSKI, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz nowo powołany przez Wojewodę, Pełnomocnik d/s Polityki Senioralnej dr Marcin ZAJĄCZKOWSKI. Oboje PANOWIE mówili o nowych programach, które są w trakcie wdrażania do realizacji : np. bony senioralne, teleopieka, telemedycyna, pomoc sąsiedzka. Z uwagi na duże zainteresowanie szczegółami omawianych programów, ustalono, że będą one ponownie omawiane w fazie ich wdrażania ( prawdopodobny termin wrzesień 2024 ).
Wykład i warsztaty dot. partycypacji społecznej i obywatelskiej przeprowadził Damian DUBINA z Poznania. Spotkanie zostało ocenione, przez uczestników, jako merytoryczne, potrzebne, wspomagające działania Delegatów. Takie samo zdanie wyraziła obecna Wiceprzewodnicząca OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW, Ewa WOŹNIAK. Podziękowała również Bożenie SAŁACIŃSKIEJ, Przewodniczącej Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS za organizację spotkania, podejmowane inicjatywy i działania na rzecz seniorów województwa kujawsko – pomorskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dostępność strony