Obradowała Delegatura Świętokrzyska OPS

W dniu 5 czerwca 2024 r. w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego  Parlamentu Seniorów – Delegatury Świętokrzyskiej w ramach realizowanego zadania pn.: „Wsparcie rozwoju i działań statutowych Stowarzyszenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” finansowanego z Rządowego Programu Rozwoju organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Przybyłych Delegatów i Gości przywitał Przewodniczący OPS DŚ Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu UTW w Starachowicach.

W spotkaniu uczestniczyli: Marzena Okła – Drewnowicz – Minister Do Spraw Polityki Senioralnej, dr Karolina Jarosz – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. ekonomii społecznej, dr Renata Miszczuk  – członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy  Minister Do Spraw Polityki Senioralnej, Arkadiusz Bogucki – Prezydent Skarżyska Kamiennej, Piotr Capała – Radny Rady Miejskiej w Starachowicach, Kinga Sawicka – Radna Rady Powiatowej w Starachowicach, Zbigniew Tomczak – Prezes Stowarzyszenia OPS, Krystyna Ozga – Wiceprezes OPS, członkowie Delegatury Świętokrzyskiej OPS, Mirosław Głuchowski – Przewodniczący Starachowickiej Rady Seniorów, Bożena Gaik – członek Powiatowej Rady Seniorów w Starachowicach oraz przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze Skarżyska Kamiennej,  Kielc, Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa, Staszowa.

Pani Minister przybliżyła zebranym seniorom założenia planowanego do wprowadzenia przez Rząd bonu senioralnego, który będzie usługą wspierającą starszą, samotną osobę. W trakcie dyskusji mówiono o problemach w funkcjonowaniu DPS-ów, ZOZ-ów, ZOL-ów, UTW i Rad Seniorów.

Przewodniczący Stowarzyszenia OPS poinformował, że stowarzyszenie realizuje 3 – letni grant z funduszy pozyskanych  z Narodowego Instytutu Wolności, dzięki którym zaplanowano 5 spotkań z zakresu bezpieczeństwa seniorów i 5 spotkań n/t partycypacji. OPS będzie organizatorem spotkania Delegatów OPS  w dniu 1 października 2024 r. w Sejmie, opswspółpracuje z komisjami w sejmie m.in.: ds. bezpieczeństwa zdrowotnego, ds. seniorów z terenów wiejskich itd., OPS  z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem ds. Pacjentów planuje działania w ramach funduszu Erasmus+, a także przygotowuje kolejną kadencję OPS – ruch społeczny.

Kolejnymi punktami spotkania były prelekcje szkoleniowe przedstawicieli: ZUS – Marcina Reczko – Kierownika Inspektoratu ZUS w Starachowicach i Agnieszki Kasperskiej – Świca Starszego Specjalisty ZUS w Starachowicach; Komendy Policji – Skarżysko Kamienna – Komisarz Anny Sowińskiej; Banku Spółdzielczego w Suchedniowie – Justyny Komor nt. świadczenia wspierającego, przeliczania emerytur, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bezpieczeństwa seniorów i ich finansów, zastrzegania PESEL i problemów z tym związanych.  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia OPS zebranym podziękowała Krystyna Ozga.

                                                                                          Dorota Jantos

                                                                                           Sekretarz OPS DŚ

Dostępność strony