Informacja o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia OPS

W dniu 31 maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów przy ul. Emilii Plater 47 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie. Głównym punktem obrad było omówienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2023 r. Walne Zebranie podjęło Uchwałę o  przyjęciu sprawozdania i udzieleniu Zarządowi absolutorium. Serdecznie dziękuję wszystkim Członkom Stowarzyszenia uczestniczącym w systemie online i osobiście za obecność i udział w dyskusji. Protokół z Walnego Zebrania będzie wkrótce zamieszczony po jego opracowaniu przez Prezydium Obrad.
Zbigniew Tomczak
Prezes Zarządu 
Obywatelski Parlament Seniorów

Dostępność strony