Obradowała Małopolska Delegatura OPS

W dniu 13. stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatury Małopolskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli: Łukasz Smółka -Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,  Anna Okońska Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta M.Krakowa ds polityki senioralnej,  Barbara Szafraniec – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów,  Antoni Wiatr – Przewodniczący Rady Krakowskiej Seniorów, a także Przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Zbigniew Tomczak.
Dyskusja toczyła nie wokół polityki senioralnej w Krakowie i w Polsce. Podstawowe informacje  o historii, zadaniach i celach  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów mówił  Zbigniew Tomczak.
Zebrani wybrali nowe przezydium Delegatury Małopolskiej, na którego czele stanął Marek Pilch.  Wiceprzewodniczącymi zostali: Maria Chyl i Marek Bochowicz.  Skład zarządu uzupełnili: Anna Janowiak, Danuta Hajnos, Janina Czaja i Stanisław Sroka.

Dostępność strony