Posiedzenie plenarne Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS.

W dniu 21 września 2023r odbyło się w Olsztynie posiedzenie plenarne Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS. Oprócz Delegatów w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Marszałka Województwa, pełnomocnik Wojewody d/s Seniorów oraz przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, który wygłosił prelekcję  na temat aktualnych problemów służby zdrowia.

W czasie posiedzenia omówiono sprawy bieżące, wręczono Delegatom wykonane ze środków Marszałka Województwa wizytówki, zatwierdzono deklarację programową Delegatury na IV kadencję, uchwalono regulamin posiedzeń , który będzie obowiązywał w IV kadencji OPS. Ponadto przewodniczący prezydium przekazał Delegatom informacje dotyczące przebiegu i ustaleń  obrad Prezydium OPS z udziałem przewodniczących Delegatur ( w trybie online) oraz przeprowadzono dyskusję na temat regulaminu OPS.
 Zenon Glanc

Dostępność strony