VIII Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

Pozamedycznemu wymiarowi profilaktyki zdrowotnej oraz roli czasu wolnego seniora poświęcony był VIII Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, który odbył się 26 października 2023r. w Ostrołęce. Organizatorem Sejmiku było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele, samorządów, organizacji pozarządowych i wszystkich środowisk senioralnych z terenu województwa mazowieckiego.

Konferencję otworzyła Elżbieta Lanc, Wicemarszałek województwa mazowieckiego. Powitała uczestników konferencji oraz dyrekcję Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Dyrektora Aleksandra Kornatowskiego i Z-cę Dyrektora ds. Społecznych Elżbietę Bogucką-Lityńską. Pani Marszałek podkreśliła wagę polityki senioralnej dla samorządu województwa – powiedziała „seniorzy są skarbnicą mądrości i doświadczenia, należy dbać o to środowisko”.

Następnie głos zabrała Elżbieta Wiśniewska, Przewodnicząca Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która przedstawiła informację o roli środowisk senioralnych w realizacji polityki senioralnej na Mazowszu.

W drugiej części konferencji mgr inż. Beata Cieślińska, przedstawiła zagadnienia dotyczące odżywiania i aktywności fizycznej jako najważniejszych elementów wpływających na jakość i długość życia. Następnie Elżbieta Bogucka-Lityńska, Zastępca Dyrektora ds. społecznych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiła informacje o Domach Dziennego Pobytu dla osób z początkami demencji, funkcjonujących na Mazowszu. W ostatniej części konferencji dr Joanna Plak-Warecka, psycholog, omówiła zagadnienia i stosowane dobre praktyki związane z wykorzystaniem czasu wolnego seniora. W panelach dyskusyjnych uczestnicy wskazywali na problemy i dobre doświadczenia w swoich regionach, w obszarze prezentowanych tematów.

Ogromne podziękowania dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej za organizację tego wydarzenia, ważnego dla spraw seniorów, forum wymiany doświadczeń. Takie spotkania i możliwość wymiany doświadczeń są niezwykle cenne w budowaniu współpracy w obszarze wspólnych działań aby życie seniora było godne. W czasie przerwy w kuluarach kontynuowane były rozmowy, wymieniano się kontaktami i dzielono praktycznymi radami.

Linki do prezentacji w podejmowanych tematach: 1. Zdrowy i aktywny senior.  2. Czas wolny seniora.  3. DDPy na Mazowszu.

 

Dostępność strony