Spotkanie w Supraślu

29 września 2023 w pięknej auli Akademii Supraskiej, dzięki gościnności jej Kanclerza ks. Jarosława Jóźwika, odbyło się posiedzenie Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z udziałem Łomżyńskiej Rady Seniorów, Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz zaproszonych gości: wiceprezesa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Zdzisława Czarneckiego, Jolantę Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, Bożenę Bednarek z Białostockiej Rady Seniorów oraz Macieja Żywno, kandydata na senatora. Niestety, pozostałych 8 zaproszonych kandydatów nie znalazło dla nas czasu.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania działań poszczególnych organizacji na szerszym forum, do zapoznania się z zagrożeniami ze strony przestępców działających w Internecie zaprezentowanymi przez Krzysztofa Jakubskiego. Najważniejszym tematem, nad którym rozpoczęliśmy pracę, to wybranie kilku najbardziej istotnych problemów z jakimi borykają się seniorzy w województwie podlaskim: brak lekarzy geriatrów, zachęty do robienia specjalizacji w tym zakresie, tworzenie warunków do zatrudnienia geriatry w każdej gminie; wprowadzenie do programu studiów medycznych podstawowej wiedzy z zakresu geriatrii; wykluczenie komunikacyjne seniorów mieszkających w małych miejscowościach szukanie rozwiązań; seniorzy „więźniowie czwartego piętra” i tzw. 3 schodków, dostosowanie mieszkań dla seniorów; organizowanie w miastach i gminach Centrów Informacji dla Seniorów, miejsca, w którym senior uzyska informację na każdy temat bez konieczności wędrówki po urzędach, a także telefonu dla seniorów.

O nich właśnie chcieliśmy rozmawiać w obecności kandydatów na senatorów, a skoro nam się to nie udało, wnioski z dyskusji zostaną przekazane na piśmie do pana Marszałka, pana Wojewody oraz wybranych 15 października parlamentarzystów. Po obiedzie uczestnicy spotkania zwiedzili Monaster w Supraślu, odbyli przejażdżkę po mieście i Puszczy Knyszyńskiej Kolejką Bajkową a także gościli w Starej Plebanii.

Bożenna Chmielewska. 

Dostępność strony