Obradowała Kujawsko-Pomorska Delegatura OPS

Na konferencji wyjazdowej w Grudziądzu obradowała kujawsko-pomorska delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W pięknie odrestaurowanym średniowiecznym „Spichrzu 57” w dniu 3 października 2023 spotkali się delegaci OPS z całego województwa.

Staram się, aby kolejne konferencje naszej delegatury odbywały się w największych miastach regionu. W ten sposób  poznaliśmy lokalne problemy dotyczące seniorów z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Ciechocinka i Inowrocławia. Tym razem zawitaliśmy do Grudziądza – mówi Przewodnicząca kujawsko-pomorskiej Delegatury OPS, Bożena Sałacińska.

W imieniu władz miasta przywitała zebranych wiceprezydent Grudziądza, Roża Lewandowska. Sprawami bytowymi związanymi z cateringiem i przygotowaniem sali zajęła się perfekcyjnie Danuta Bober. Tematyka obrad dotyczyła mieszkań chronionych i ogólne pojętego bezpieczeństwa seniorów. Sprawy związane z rożnymi formami wsparcia seniorów  i  mieszkaniami chronionymi naświetliła poseł na Sejm RP, Iwona Kozłowska.

 Na temat niebezpieczeństw czyhających na ludzi starszych ekspresyjnie mówił emerytowany generał policji, członek naszej delegatury, Zbigniew Chwaliński. Następnie głos zabrał Mateusz Czarnowski, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej. W swoim wystąpieniu naświetlił działalność Urzędu Wojewódzkiego na rzecz osób starszych.

Na zakończenie spotkania wystąpił Przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Zbigniew Tomczak. Poruszył sprawy zmieniających się przepisów dotyczących OPS i Stowarzyszenia OPS, jako oddzielnych bytów – informuje organizatorka konferencji, Bożena Sałacińska.

Wszyscy uczestnicy konferencji zostali uhonorowani pięknymi albumami „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” ufundowanymi przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza.

Poza tym delegaci na konferencję otrzymali ostatnie wydanie „GŁOSU SENIORA”. W numerze znajdują się inspirujące materiały dotyczące kreatywnych przestępstw. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Muzeum Handlu Wiślanego.

Miłosz Sałaciński

2 thoughts on “Obradowała Kujawsko-Pomorska Delegatura OPS

  1. Gratuluję Pani Bożenie Sałacińskiej znakomitego kierowania Kujawsko-Pomorską Delegaturą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów! Delegatura OPS, Rady Seniorów przy organach władzy samorządowej wspólnie podejmują bardzo ważne sprawy wszystkich osób starszych. Celem wspólnych działań musi być dotarcie do jak największej grupy seniorów.

  2. Byłem naprawdę szczęśliwy, że wszedłem na ten artykuł. Wielu autorom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na opisywany temat, ale często tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Czuję, że powinienem wyrazić uznanie za Twój trud. Koniecznie będę polecał to miejsce i regularnie odwiedzał, żeby zobaczyć nowe artykuły.

Comments are closed.

Dostępność strony