POSIEDZENIE PODLASKIEJ DELEGATURY OPS

24 czerwca, dzięki gościnności pani Anny Narel z Centrum Warszawska 50, odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Podlaskiej Delegatury OPS. W posiedzeniu, oprócz  13 delegatów, wzięli udział zaproszeni goście: Barbara  Okuła posłanka na Sejm RP, Paweł Krutul wicewojewoda Podlaski ,  Eliza Cybulko wiceprezydentka miasta Białystok, Zbigniew Tomczak przewodniczący OPS, Zdzisław Czarnecki wiceprzewodniczący OPS,   Krystyna Jachimczuk pełnomocniczka wojewody ds. seniorów, Mieczysława Nartowicz dyrektorka wydz. polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Jolanta Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, przedstawiciele Białostockiej Rady Seniorów  Anna Anchimowicz, Wiesława Szwed, Bogusław Zybajło , aspirant Agata Kalinowska z wydz. prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w posiedzeniu.

Przewodnicząca Podlaskiej Delgatury przedstawiła krótkie sprawozdanie z działań Prezydium w ostatnim czasie: spotkania z wicewojewodą Pawłem Krutulem, któremu przekazaliśmy nasze rekomendacje na temat  pilnych działań na rzecz seniorów, Grzegorzem Sawickim dyrektorem Telewizji Białystok oraz  Marcinem Tomkielem prezesem Polskiego Radia Białystok w sprawie cyklicznych programów o seniorach dla seniorów. Planowany jest udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i spotkanie z Łukaszem Prokorymem Marszałkiem woj podlaskiego. Następnie głos zabrali goście, którzy mówili o swoim wsparciu dla seniorów, dla organizacji zajmujących się ich problemami.

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z poszczególnych miejscowości woj, podlaskiego opowiadali o problemach seniorów, które udało im się w swoich rejonach rozwiązać. Wywołało to ogólną dyskusję o kompetencje Rad Seniorów a także Delegatury.  Wnioski i rekomendacje z posiedzenia przedstawione zostaną na następnym spotkaniu.

Część oficjalna posiedzenia została zamknięta a delegaci i goście po pysznym obiedzie udali się na przejażdżkę po Białymstoku słynnym „Ogórkiem” czyli autobusem Jelcz. Bardzo dziękujemy  Komunalnemu  Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Białymstoku za użyczenie „Ogórka”a przewodniczce  Lucynie Roszko za piękne opowieści o historii i współczesności miasta.

                                                              Bożenna Chmielewska

Dostępność strony