Apel Kujawsko-Pomorskiej Delegatury OPS

Dnia 17 czerwca 2024 r w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się spotkanie 28 członków Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW. Po zrealizowaniu głównego tematu obrad „ Partycypacja społeczna”, Delegaci podjęli dyskusję dot. przynależności członków OPS do Stowarzyszenia OPS.

Nie ma obowiązku przynależności, ale żeby mógł istnieć OPS, musi funkcjonować Stowarzyszenie. Stwarza to możliwość pozyskiwania środków finansowych na działania OPS. W ten sposób my – Delegaci możemy podejmować aktywności na rzecz seniorów zmierzające do tworzenia godnych warunków życia osób starszych.

Po dokładnym przedyskutowaniu problemu podjęto decyzję o solidarnym uczestnictwie w Stowarzyszeniu i opłacaniu składek członkowskich. Wspierają one bowiem Stowarzyszenie, które mając osobowość prawną, może pozyskiwać środki na nasze działania w ramach OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW. Mamy nadzieję, że podobne decyzje podejmą członkowie pozostałych Delegatur – mówi Bożena SAŁACIŃSKA, Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS.

Dostępność strony