Szkolenie w Olsztynie

W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie  szkolenie z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa osobistego zorganizowane przez Obywatelski Parlament Seniorów. Na szkoleniu obecni byli jego organizatorzy: pan Zbigniew Tomczak – Przewodniczący Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Z-ca Przewodniczącego – pan Zdzisław Czarnecki.

   Prowadzącym szkolenie był inspektor Policji w stanie spoczynku – pan Dariusz Deptała, który opracował jego program.

W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, przedstawicieli wielu środowisk senioralnych, w tym z  : UTW w Olsztynie, Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Olsztynie, Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie, PZERiI, Rady Olsztyńskich Seniorów, Społecznej Rady Seniorów województwa warmińsko-mazurskiego,  Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie  oraz z senioralnego Radia SoVo Oddział w Olsztynie oraz ze środowiska seniorów niezrzeszonych.

   W opinii uczestników szkolenie było bardzo merytoryczne i ciekawe. Jego tematyka była stosunkowo szeroka: od unikania i zapobiegania zagrożeniom dnia codziennego (zasady bezpiecznego funkcjonowania w mieszkaniu, w podróży środkami komunikacji publicznej i samochodem, zasady posługiwania się  kartami płatniczymi, obsługi bankomatów) po kwestie zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz zagrożeń terrorystycznych.

                                                                                                             Zenon Glanc

 

1 thought on “Szkolenie w Olsztynie

  1. Mieszkam w Olsztynie wiele lat, ale nigdy nie widziałem tak pięknego zdjęcia mojego miasta.
    Gratuluję jego Autorowi i Pomysłodawcy, który je wykorzystał.

Comments are closed.

Dostępność strony