Powstała Świętokrzyska Delegatura OPS

Po kilkumiesięcznych pracach przygotowawczych, w dniu 30  lipca 2020 r. na konferencji regionalnej dla woj. świętokrzyskiego w Starachowicach, w obecności najwyższych władz miasta,  powiatu  i województwa Komitet organizacyjny oraz delegaci OPS z woj. świętokrzyskiego podjęli jednogłośnie  uchwałę w spr. powołania Świętokrzyskiej Delegatury OPS oraz   dokonali wyboru Prezydium.

Po ukonstytuowaniu się 5 osobowego   Prezydium, przewodniczącym  został wybrany Jerzy Krawczyk, prezes UTW w Starachowicach. Więcej informacji tutaj.

Dostępność strony