Senat w 45-lecie ruchu UTW w Polsce

29 września 2020 r. rozpoczęło się 16. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Izba w obecności przewodniczącej prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyny Lewkowicz podjęła uchwałę w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (inicjatywa grupy senatorów). Podkreślono w niej, że środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku było inicjatorem rozwoju polityki senioralnej w Polsce, współtworzonej z rządem, Sejmem i Senatem oraz organami samorządu terytorialnego, a także zorganizowanej aktywności reprezentacji osób starszych w środowisku lokalnym, a także na poziomie regionalnym i krajowym. Senat, przekonany o szczególnej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddaje w nim hołd profesor Halinie Szwarc – inicjatorce i założycielce pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – i składa podziękowania wszystkim osobom współtworzącym ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Dostępność strony