Wspólne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Augustów i Podlaskiej Delegatury OPS

Wspólne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Augustów i Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zorganizowane zostało w dniu 15 marca 2024 roku przez członkinie obu tych organizacji Jolantę Sołtys i Barbarę Kaplukiewicz z dużą pomocą Sebastiana Rogińskiego przy wsparciu Burmistrza Augustowa Mirosława Korolczuka ,w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Augustów.

Pan Burmistrz przywitał zebranych, mówił o sukcesach w rozwiązywaniu problemów z jakimi  borykają się seniorzy w Augustowie: obniżeniu krawężników na wszystkich przejściach dla pieszych, montowaniu wind w budynkach użyteczności publicznej i największym sukcesie: oddaniu do użytku Centrum Aktywności Seniora, budynku, w którym seniorzy mogą realizować różne formy aktywności:: sportowe, rozwijające umysł, artystyczne, integracyjne, kulinarne.

Następnie głos zabrał Zdzisław Czarnecki, zastępca przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,  który przybliżył zebranym główne cele i zadania  ruchu społecznego OPS .

Pani Jolanta Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów zwróciła uwagę na celowość wydawania środków publicznych na rzecz seniorów, nie mogą to być tylko spotkania połączone z prelekcjami, koncertami, cateringiem, z których nic nie wynika.

Pan Czesław Iwaszko, przewodniczący Rady Seniorów, mówił o jej działalności w ostatnich latach podkreślając doskonałą współpracę  z panem Burmistrzem, Radą Miasta  i urzędem. O bardzo dobrej współpracy z seniorami mówił też pan Michał Kotarski  zajmujący się polityką społeczną w Augustowie.

Przewodnicząca Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Bożenna Chmielewska  przedstawiła informację o działaniach Delegatury na rzecz podlaskich seniorów. Delegatura przyjęła konwencję posiedzeń  wspólnych z Radami Seniorów w różnych miejscowościach województwa podlaskiego, żeby lepiej poznać działania władz samorządowych oraz potrzeby seniorów. Informacje te przekazywane są władzom wojewódzkim i prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Przezydium Delegatury prowadzi rozmowy na temat powstania cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych o seniorach i dla seniorów.

Pan Lech Bielak mówił o bezpieczeństwie seniorów, podawał konkretne przykłady oszustw, których ofiarami padają głównie seniorzy. Radził, jak się zachować, żeby nie dać się oszukać.

Pani Ania Sędziak poprowadziła bardzo ciekawe warsztaty integracyjne, które bardzo się uczestnikom spotkania podobały.  Następnie wysłuchaliśmy krótkiego koncertu zespołu „Retro” i przeszliśmy do Augustowskiego Centrum Aktywności Seniora gdzie mogliśmy podziwiać pomieszczenia przystosowane do różnych rodzajów aktywności. Zostaliśmy poczęstowani pysznymi kartaczami, kawą i ciastem. Na zakończenie był krótki wprawdzie, ale bardzo ciekawy spacer z przewodniczką po centrum Augustowa.

Wspólne posiedzenie oprócz wymiany informacji służyło integracji seniorów z województwa podlaskiego i zapowiedzi współpracy. Serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi Mirosławowi Korolczukowi , Michałowi Kotarskiemu, Sebastianowi Rogińskiemu a nade wszystko Jolancie Sołtys i Barbarze Kaplukiewicz za perfekcyjne zorganizowanie spotkania, miłą atmosferą, pyszne jedzenie i atrakcje.

                                                 Bożenna Chmielewska tekst

                                                 Zdjęcia uczestnicy spotkania

Dostępność strony