Wydarzenia realizowane w ramach programów NIW-CRSO

02.08.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury świętokrzyskiej OPS w Skarżysku - Kamiennej.

Omawiano: bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz wsparcie socjalne seniorów. W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowano Nowy Regulamin OPS oraz zasady sieciowania - relacja OPS do Stow OPS.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

23.08.2023 r.

Wizyta studyjna w Delegaturze Mazowieckiej OPS w Warszawie.

Omawiano plan pracy Delegatury Mazowieckiej. Zaprezentowano założenia nowego Regulaminu OPS, przdstawiono uwagi i rekomendacje

Nazwa zadania:

Wizyty studyjne w regionach

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

08.09.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Śląskiej OPS w Katowicach

Miasta przyjazne starzeniu. Aspekty opieki zdrowotnej i społecznej wpływające na przyjazne otoczenie środowiska. Sieciowanie - integracja środowisk senioralnych. W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowano Nowy Regulamin OPS.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

15.09.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Lubuskiej OPS w Zielonej Górze 

Omawiano plan pracy Delegatury Lubuskiej. Zaprezentowano założenia nowego Regulaminu OPS, przedstawiono uwagi i rekomendacje

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

21.09.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury WarmiŃsko-Mazurskiej OPS w Olsztynie

W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowany zostanie Nowy Regulamin OPS oraz omawiane zostaną zasady integracji środowisk senioralnych,

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

22.09.2023 r.

Konferencja w zarządzie OPS

Omawiano plan pracy Prezydium i Delegatur OPS, przygotowania do rocznej Sesji w XI 2023 oraz wprowadzone zmiany do nowej wersji Regulaminu

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

29.09.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Podlaskiej OPS w Supraślu

W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowany zostanie Nowy Regulamin OPS oraz omawiane zostaną zasady integracji środowisk senioralnych. Szkolenie z zakresu prawa i bezpieczeństwa konsumenckiego

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

03.10.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Kujawsko-Pomorskiej  OPS w Grudziądzu

Bezpieczeństwo socjalne, mieszkania dla seniorów pomoc socjalna, mieszkania chronione, adaptacja mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bezpieczenstwo w domu, na ulicy i w internecie

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

03.10.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Dolnośląskiej OPS we Wrocławiu

Miasta przyjazne starzeniu. Sieciowanie - integracja środowisk senioralnych. W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowano Nowy Regulamin OPS.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

06.10.2023 r.

Wizyta studyjna w Delegaturze Warszawsko-Mazowieckiej OPS w Warszawie.

Omawiano plan pracy Delegatury Mazowieckiej. Zaprezentowano założenia nowego Regulaminu OPS, przedstawiono uwagi i rekomendacje

Nazwa zadania:

Wizyty studyjne w regionach

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

25.10.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Zachodniopomorskiej OPS w Międzyzdrojach

Podsumowanie wykonania założonego planu pracy, omówienie planu pracy do końca roku. Omówienie założeń nowego Regulaminu OPS. Szkolenie z zakresu prawa i bezpieczeństwa konsumenckiego.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

26-27.10.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Wielkopolskiej OPS w Uniejowie

Konferencja w Uniejowie pt.: "Zdrowie przez całe życie - determinanty długości zycia"

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

07.11.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Świętokrzyskiej OPS w Starachowicach

Konferencja w Uniejowie pt.: "Zdrowie przez całe życie - determinanty długości zycia"

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

13-14.11.2023 r.

Wizyta studyjna Prezydium OPS z Przew. Delegatur regionalnych w Warszawie

Poruszana tematyka: bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz wsparcie socjalne seniorów. W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowano Nowy Regulamin OPS oraz zasady sieciowania - relacja OPS do Stow OPS.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

17.11.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Lubuskiej OPS w Zielonej Górze

Podsumowanie wykonania założonego planu pracy, omówienie planu pracy do końca roku. Omówienie założeń nowego Regulaminu OPS.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

25.11.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Wielkopolskiej OPS w Kaliszu

Poruszana tematyka: bezpieczeństwo seniorów w wirtualnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia i możliwości realizacji praw obywatelskich, korzystanie z usług publicznych: e-zdrowie, e-pacjent, e-administracja

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

06.12.2023 r.

Wizyta studyjna w Delegaturze łódzkiej OPS w Łodzi

Plan pracy Delegatury Łódzkiej. Założenia Nowego Regulaminu. Sieciowanie - integracja środowisk senioralnych, rad seniorów, zw. Emeryt i rencistów.

Nazwa zadania:

Wizyty studyjne w regionach

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

06.12.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Lubelskiej OPS w Lublinie

Miasta przyjazne starzeniu. Wsparcie społeczne i usługi zdrowotne (dostępność opieki,szersza oferta usług zdrowotnych, opieka domowa, usługi społeczne). Szkolenie z zakresu prawa i bezpieczeństwa konsumenckiego.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

08.12.2023 r.

Konferencja regionalna Delegatury Małopolskiej OPS w Kłaju

Poruszana tematyka: bezpieczeństwo seniorów w wirtualnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia i możliwości realizacji praw obywatelskich, korzystanie z usług publicznych: e-zdrowie, e-pacjent, e-administracja

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

11.12.2023 r.

Wizyta studyjna Prezydium OPS z Przew. Delegatur regionalnych w Warszawie

Poruszana tematyka: bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz wsparcie socjalne seniorów. W ramach działania aktualizacji strategii rozwoju organizacji zaprezentowano Nowy Regulamin OPS oraz zasady sieciowania - relacja OPS do Stow OPS.

Nazwa zadania:

Organizacja Konferencji regionalnych w tym szkolenie nt. prawne i bezpieczeństwa

Rządowy Program Rozwoju Org. Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a

 

 

Dostępność strony