Polityka senioralna, srebrna gospodarka i przemoc wobec seniorów.

W pierwszym, w tym roku, spotkaniu Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS udział wzięli: wiceprzewodniczący Prezydium OPS Zdzisław CZARNECKI z Warszawy, wiece przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Lech ZAGŁOBA – ZYGLER oraz prof. Adam SUDOŁ. Najnowsze wyniki badań diagnozujące problemy senioralne, członkom Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW przedstawiły autorki książki pt. “Srebrna gospodarka – wartość dodana polityki senioralnej”. Napisały ją panie dr Małgorzata BIERZYŃSKA – SUDOŁ oraz dr hab. Maria SZATLACH. Autorki  reprezentują świat nauki UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy.
Temat przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, cybernetycznej i domowej przedstawił aspirant sztabowy Sławomir NOWAK z KM Policji w Bydgoszczy.
W swojej wypowiedzi prelegent podał, że co szósta osoba powyżej 60. roku życia doświadczyła  jakiejś formy przemocy, co przekłada się na około 141 milionów osób na całym świecie.
W Polsce, dane dotyczące skali zjawiska są mniej dostępne. Na przykład, procedura Niebieskiej Karty w 2020 roku odnotowała 6653 przypadki przemocy w rodzinie wobec kobiet oraz 1575 wobec mężczyzn powyżej 65. roku życia. Po przedyskutowaniu tematów z wykładowcami,członkowie naszej delegatury zaprosili na spotkania prelegentów do swoich miast, uznając tematy za bardzo ważne – mówi z dumą Bożena SAŁACIŃSKA, Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiej Delegatury OPS.
Miejscem spotkania był przyjazny, piękny budynek POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO w Bydgoszczy, przy ul. Długiej.  Na zakończenie spotkania  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i zarazem  wiceprzewodniczący Prezydium OBYWATELSKIEGO  PARLAMENTU SENIORÓW, Zdzisław CZARNECKI pochwalił inicjatywę Kujawsko – Pomorskiej Delegatury polegającą na tym, że po każdym odbytym spotkaniu zostaną zapisane rekomendacje.
tekst i foto Miłosz Sałaciński

Dostępność strony