Odbyło się pierwsze w IV kadencji spotkanie Prezydium OPS. List przewodniczącego OPS.

Szanowni Przewodniczący Delegatur, Szanowni Delegaci,

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2022 odbyło się spotkanie konstytucyjne Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Członkowie Prezydium otrzymali mailem z dn. 10 listopada 2022 informację od Pani Przewodniczącej Krystyny Lewkowicz o rezygnacji z kandydowania na Przewodniczącą, przy woli zachowania funkcji członka Prezydium. Prezydium przyjęło do wiadomości tę informację, wyrażając jednocześnie podziękowanie za ponad 7 lat pracy w OPS, począwszy od pomysłu zintegrowania wszystkich środowisk senioralnych, przeprowadzenia kolejnych Sesji, aż do VIII Sesji zorganizowanej ponownie w Sejmie, co jest oceniane jako wielki sukces naszego ruchu.

Jednocześnie Pani Krystyna Lewkowicz deklaruje niezbędne wsparcie i pomoc we wszystkich sprawach, a w szczególności sporządzenia bilansu Stowarzyszenia za 2022 rok, oraz koordynowania prac zespołu prawnego powołanego do procesu nowelizacji regulaminu OPS.

Wyrażam osobiste podziękowanie dla Przewodniczącej Krystyny Lewkowicz za ogromny trud i wysiłek ponoszony przez wiele lat pracy na rzecz OPS-u.

Po długiej dyskusji mającej na celu jak najlepsze wykorzystanie możliwości członków Prezydium a z drugiej strony jak najlepszego wypełnienia pilnych potrzeb organizacji, Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie

  1. Zbigniew Tomczak  – Przewodniczący
  2. Krystyna Ozga – I zastępca Przewodniczącego
  3. Ewa Woźniak – zastępca Przewodniczącego
  4. Zdzisław Czarnecki – zastępca Przewodniczącego
  5. Krystyna Lewkowicz – członek
  6. Irena Frankiewicz – członek
  7. Ewa Kołodziejczyk – członek

Podjęto decyzje w następujących kwestiach:

 1. W celu bardziej operatywnego utrzymywania bieżących kontaktów z Delegaturami dokonano przydziału Delegatur do poszczególnych członków Prezydium:

a) Dolnośląska – Ewa Woźniak

b) Kujawso-Pomorska – Ewa Kołodziejczyk

c) Lubuska – Krystyna Lewkowicz

d) Małopolska – Ewa Woźniak

e) Pomorska – Zbigniew Tomczak

f) Śląska – Krystyna Ozga

g) Świętokrzyska – Krystyna Ozga

h) Warmińsko-Mazurska – Zbigniew Tomczak

i) Warszawsko-Mazowiecka – Zdzisław Czarnecki

j) Wielkopolska – Ewa Woźniak

k) Zachodniopomorska – Irena Frankiewicz

Województwa bez delegatur:

a) Lubelskie – Zdzisław Czarnecki

b) Łódzkie – Krystyna Ozga

c) Opolskie – Krystyna Lewkowicz

d) Podlaskie – Zdzisław Czarnecki

e) Podkarpackie – Zdzisław Czarnecki

 

 1. Podsumowanie wyników udziału Delegatów w Sesji, złożenie ślubowania i dalszego postępowania w stosunku do osób nieobecnych, czyli zamknięcia procesu ukonstytuowania:
  W najbliższych dniach zostanie zakończona procedura wyjaśniania przyczyn nieobecności części Delegatów. Listy wraz z niezbędnymi informacjami zostaną przesłane do Przewodniczących Delegatur III Kadencji. Listy te po dalszym ich zweryfikowaniu będą podstawą ustalenia statusu Delegatów. Po sprawdzeniu list Przewodniczący Delegatur III Kadencji zarządzą Sesje regionalne oraz wybory nowych władz. Kolejne szczegółowe informacje zostaną podane z przesłanymi listami. Listy będą w formacie pdf.
 2. W celu dalszego podtrzymywania partnerskich stosunków z władzami Sejmu, przygotowaliśmy pisemne podziękowania wraz z prośbą o możliwość osobistego przedstawienia naszych dalszych planów oraz uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Polityki Senioralnej.
 3. Jednym z priorytetów jest potrzeba zapewnienia finansowania naszej działalności i w związku z tym szeroko omawialiśmy pilną potrzebę wystąpienia o granty. Dotyczy to również Delegatur, które mogą i powinny występować dla siebie o granty w szczególności organizowane przez urzędy marszałkowskie. Jednak podpisywanie umów może być dokonane tylko przez upoważnionych członków Zarządu Stowarzyszenia OPS.
 4. Omawiano również sprawę braku siedziby, zapewnienia infrastruktury niezbędnej do sprawowania codziennych obowiązków, prowadzenia biura, wykonania rocznego sprawozdania finansowego, dokonania opłaty za usługi księgowe oraz założenia od 1 stycznia 2023 konta bankowego, powołania zespołu prawnego do spraw doprecyzowania relacji pomiędzy OPS, a Stowarzyszeniem OPS, m. jn. w zakresie wprowadzenia instrumentu oddziaływania na Delegatów łamiących Regulamin.

Szanowni Państwo,
Podsumowując, oceniam, że było to bardzo merytoryczne spotkanie i dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania, którym nas obdarzyliście podczas głosowania na członków Prezydium. Jesteśmy otwarci na wnioski i podpowiedzi w sprawie ciągłego polepszenia działania naszej organizacji.

W imieniu Prezydium z wyrazami szacunku,

Zbigniew Tomczak

Przewodniczący Prezydium

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 thought on “Odbyło się pierwsze w IV kadencji spotkanie Prezydium OPS. List przewodniczącego OPS.

 1. Oby władze OPS dbały o interesy seniorów, a nie tylko chciały zadowolić Panią Marszałek Sejmu i obecny Rząd

Comments are closed.

Dostępność strony