XXXV Spotkanie „POKOLEŃ” Wybrzeża Gdańskiego

Tegoroczne XXXV Spotkanie „POKOLEŃ” Wybrzeża Gdańskiego” w wyniku inicjatywy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, odbywające się w dniu 25.09.2021 r., w salach Hotelu „Logos”, poświęcone było m. in. 70 rocznicy wstąpienia do organizacji młodzieżowej oraz dorobkowi życiowemu, zawodowemu i naukowemu Gościa Honorowego w Osobie, kmdr. prof. zw. dr. hab. Jerzego Mariana Przybylskiego piastuna godności „Osoby Zaufania Publicznego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”.

Zgodnie z tradycją, również tegoroczne Spotkanie „Pokoleń”, rozpoczęto od odczytania nazwisk tych z nas, którzy nas pożegnali, odchodząc na zawsze i pozostając w naszej wdzięcznej pamięci. Wśród  tych, których wspominaliśmy i chwilą ciszy oraz zadumy oddaliśmy Im hołd i cześć, był również ŚP  Dr hab. n. med. Krzysztof Michalewski, wieloletni wykładowca Akademii Medycznej w Gdańsku, piastun godności „Osoba Zaufania Publicznego OPS, który przeżywszy 81 lat, odszedł nagle w dniu 21.07.2021 r.

Tradycyjną laudację pod adresem Gościa Honorowego, wygłosił Przewodniczący „Pokoleń” Wybrzeża Gdańskiego” Andrzej Różański, wskazując na trudne, choć barwne, a zarazem ambitne życie naszego Gościa, który jako Żołnierz, osiągnął najwyższy stopień oficerski, zaś jako Naukowiec z rąk Prezydenta RP otrzymał najwyższy tytuł naukowy, jakim Ojczyzna wyróżnia swoich Najwybitniejszych Naukowców, zaś jako Człowiek zyskał życzliwość oraz uznanie swoich Najbliższych, a nadto jest Osobą powszechnie szanowaną, cenioną oraz poważaną, tak w swoim środowisku, jako Żołnierz i Naukowiec, a nadto jako Przyjaciel oraz Kolega, który jest zawsze gotowy nieść pomoc, czy też wsparcie każdemu, kto tego oczekuje.

Następnie Pani kmdr Bożena Szubińska odczytała listy gratulacyjne od prof. Longina Pastusiaka – Marszałka Senatu RP V kadencji, oraz prof. Wojciech Lamentowicza – Prezesa Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, a nadto od Zarządu „Pokoleń” Wybrzeża Gdańskiego” i od Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS. Najserdeczniejsze życzenia składali również zaproszeni Goście w osobach rektorów oraz dziekanów uczelni, w których wykładowcą, prorektorem, czy też dziekanem był Gość Honorowy, a nadto składali je Oficerowie Marynarki Wojennej, działacze gospodarczy i samorządowi, społeczno – polityczni, przyjaciele, tak ze świata wojskowego, jaki naukowego oraz członkowie stowarzyszeń, w których od wielu lat nadal działa nasz Gość Honorowy. Zabierając głos kmdr prof. Jerzy w bardzo wzruszających słowach, serdecznie podziękował za okazane Mu uznanie i szacunek, a nadto za poświęcenie XXXV Spotkania „POKOLEŃ” Jego Osobie, zaś w następnej części swego wystąpienia, w sposób spontaniczny dzielił się swoją bardzo interesującą wiedzą, jaką posiadał będąc wysokim oficerem WP oraz naukowo zajmując się historią, nie tylko wojska polskiego, ale i jej współczesnymi etapami, dotyczącymi współpracy z NATO, okolicznościami Jego pobytu w ramach rewizyty studyjnej, w amerykańskim Pentagonie, czy też dzieląc się swoimi wrażeniami z wielokrotnych bytnością na konferencjach naukowych w Klasztorze o.o. Paulinów na Jasnej Górze.

Ostatnim punktem oficjalnej części spotkania, był niezapomniany koncert, w którym znany nie tylko w naszym środowisku, ale i w kraju, ceniony muzyk Sergiej Kriuczkow, zadedykował prof. Jerzemu, w swoim wykonaniu szereg znanych amerykańskich i hiszpańskich standardów muzycznych, a na zakończenie, sala wspólnie odśpiewała swojemu Przyjacielowi i Koledze, zainicjowane przez Sergieja tradycyjne „200 Lat”.

Przy biesiadnych i obficie zastawionych stołach, przez wiele godzin w gronie przyjaciół oraz znajomych, wspominano lata swej niedawnej młodości oraz młodzieńczej obywatelskiej aktywności, której inspiracją Ich działań, było dobro wspólne, jakim jest i zawsze pozostanie dla nas, nasza UKOCHANA OJCZYZNA !

Każdy z Uczestników Spotkania „POKOLEŃ” został obdarowany przez Przewodniczącego Pomorskiej Delegatury OPS  egzemplarzem DEKLARACJI PROGRAMOWEJ VI SESJI PLENARNEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW „SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”, której treść była przedmiotem licznych uwag, zapytań, a nadto sporej ilości pozytywnych komentarzy Uczestników naszego spotkania, którzy mieli praktycznie po raz pierwszy możliwość zapoznania się
z działalnością OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW, o którym wcześniej nawet nie słyszeli.

Działacze Pomorskiej Delegatury OPS, przekazali również każdemu z Uczestników, nieodpłatnie na pamiątkę XXXV Spotkania „POKOLEŃ”, powstałe z inicjatywy Władz Gminy Miasta Sopotu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, tak zwane „ SOPOCKIE PUDEŁKO ŻYCIA ”, który to projekt, ma na celu zapewnienie osobom starszym, w szczególności mieszkających samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, bezpieczeństwa oraz wsparcia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu ich zamieszkania.

Jak wynika z załączonej w pudełku informacji, wystarczy:Wypełnić czytelnie „Kartę Informacyjną” w części I i II; Włożyć „Kartę Informacyjną” do „Sopockiego Pudełka Życia”; Zamknąć pudełko i umieścić je w widocznym miejscu, na pułkach w lodówce; Naklejkę znajdującą się w pudełku nakleić na zewnętrznej stronie drzwi lodówki. Informacje zawarte w „ Karcie Informacyjnej ” zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe, w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratującej zdrowie, czy też życie.  Koordynatorem tej tak pożytecznej akcji jest : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sopocie, ul. Kolejowa 14, tel. 58/ 551.17.10. Spróbujmy upowszechnić projekt Władz Gminy Miasta Sopotu, na terenie wielu naszych miast, osiedli, czy też wsi – może uda nam się przedłużyć życie SENIORA [ naszej ukochanej samotnej Babci lub Mamy], które mają skuteczną szansę skorzystać z sopockiego, bardzo cennego  pomysłu „ PUDEŁKO ŻYCIA ”.

Opracował i komentarzem opatrzył:  ( – ) Jacek Wojciech Gibała – Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS.

Dostępność strony