Stowarzyszenie “Obywatelski Parlament Seniorów” zarejestrowane

Szanowni Państwo,

ziściło się  jedno z wielkich zamierzeń strategicznych OPS,  nad którym długo i starannie  pracowaliśmy  w ostatniej kadencji. Obywatelski Parlament Seniorów pozyskał osobowość  prawną poprzez wpisanie go do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000 933 030. Tym samym OPS stał się nie tylko  pełnoprawnym uczestnikiem  życia społecznego ale też rynku. 

To finezyjnie  przeprowadzone przekształcenie organizacji nieformalnej w osobę prawną zapewnia bezkolizyjne  dalsze działanie OPS jako oddolnej inicjatywy społecznej w oparciu o dotychczasowy Regulamin jak i działanie Stowarzyszenia OPS realizującego cele statutowe wpisane do KRS.

Tożsamość personalna organów obydwu  podmiotów pozwala uniknąć  jakikolwiek konfliktów interesów, sprzecznych decyzji  jak i różnic poglądów osób kluczowych. 

Skorzystajmy z nowej szansy i  wyposażmy nowe Stowarzyszenie w kapitały pozwalające na rozwinięcie  działalności OPS adekwatnie do jego rangi i potrzeb  polskich seniorów.

Wrzućcie  tę  wielką nowinę na swoje  strony  internetowe i w inne publikatory, bo to wielkie wydarzenie senioralne.

Z życzeniami owocnej działalności

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Prezydium OPS 

1 thought on “Stowarzyszenie “Obywatelski Parlament Seniorów” zarejestrowane

  1. Pani Krystyna Lewkowicz
    Przewodnicząca OPS i zarazem Prezes Stowarzyszenia OPS

    Serdeczne gratulacje dla Pani oraz wszystkich członków założycieli Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że poczynione wysiłki przyniosą wymierne efekty na rzecz i dla dobra drugiego człowieka – seniora przede wszystkim. Będą miały realny wpływ teraz i w przyszłości na budowę dobrego prawa, a tym samym godnej polityki senioralnej.
    Z wyrazami szacunku,
    Mieczysław Skowron /delegat OPS i zarazem członek założyciel Stowarzyszenia OPS/

Comments are closed.

Dostępność strony