Obywatelski Parlament Seniorów

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Władze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Krystyna LEWKOWICZ – przewodnicząca
Elżbieta OSTROWSKA – wiceprzewodnicząca
Janusz CZYŻ – wiceprzewodniczący
Krystyna MĘCIK – wiceprzewodnicząca
Renata EKIELSKA – wiceprzewodnicząca
Bożena SAŁACIŃSKA – członek Prezydium
⋅ Ewa BRANICKA – członek Prezydium
Janusz WENTRUBA – członek Prezydium OPS

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Partnerzy IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”

Olimpiada „Senior Obywatel” powstała z inicjatywy Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. U podstaw tego pomysłu leżała obserwacja środowiska osób starszych, które wykazywało się niską świadomością obywatelską.

Założeniem Olimpiady jest zwiększenie społecznej aktywności osób starszych. Budowanie świadomości realnego wpływu seniorów na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz na kierunki rozwoju polityki senioralnej. Dążenie do konstruktywnego dialogu z podmiotami administracji publicznej, rządowymi i samorządowymi, w kształtowaniu sytuacji i godnego życia osób starszych.

Prezentację obejmującą eliminacje gminne, przygotowania, pisanie testów i galę wręczania nagród w Gdańsku można obejrzeć tutaj.

Spotkanie wigilijne Mazowieckiej Delegatury OPS – 21.12.2018 r.