Obywatelski Parlament Seniorów

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasz Grodzki

Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Michał Kamiński

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

V Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 01.10.2019 r.

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów