Obywatelski Parlament Seniorów

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Ważny komunikat w sprawie wyborów do Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów III kadencji 2019 -2020

 

Szanowni Państwo,

zakończył się blisko dwuletni okres konsultacji zmian w Regulaminie funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Załączona, ostatnia wersja Regulaminu zostanie wniesiona pod obrady sesji plenarnej OPS i będzie miała zastosowanie do wyborów na III kadencję.

Wśród zmian pragnę zwrócić Państwa uwagę m.in. na zmodyfikowany tryb powoływania członków Prezydium oraz osób zaufania publicznego. Zgłoszenie delegatów OPS na III kadencję prowadzi sekretariat OPS pod adresem biuro@parlamentseniorow.pl

Dla dotychczasowych delegatów II kadencji, których uznacie Państwo za zasadne rekomendować na III kadencję wystarczy lista imienna przesłana przez macierzystą organizację. Dla nowych kandydatów – należy przesłać zgłoszenie na wzorze, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Osoby zamierzające kandydować do Prezydium OPS lub rekomendowane do Prezydium przez organizacje senioralne powinny przesłać zgłoszenie na załączonym formularzu wraz ze zdjęciem w formacie jpg oraz rekomendacjami dwóch organizacji. Osoby kandydujące do Prezydium III kadencji zostaną umieszczone na liście do głosowania oraz zaprezentowane w Biuletynie przygotowanym na V sesję plenarną OPS.

Wybierzcie Państwo jak najlepszych reprezentantów regionu, osoby zaangażowane i mające kompetencje do wykonywania obowiązków członka Prezydium/delegata.

Z pozdrowieniami
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca Prezydium OPS

 

Załącznik: Regulamin wersja z 30 lipca 2019.pdf
Załącznik: Zgłoszenie do Prezydium OPS Załącznik: Zgłoszenie delegata do OPS

Władze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Krystyna LEWKOWICZ – przewodnicząca
Janusz CZYŻ – wiceprzewodniczący
Krystyna MĘCIK – wiceprzewodnicząca
Renata EKIELSKA – wiceprzewodnicząca
Bożena SAŁACIŃSKA – członek prezydium
Ewa BRANICKA – członek prezydium
Elżbieta OSTROWSKA – członek prezydium
Janusz WENTRUBA – członek prezydium

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Partnerzy IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Czy wiesz, że Unia Europejska jest jedynym obszarem na świecie, w którym Prawa Pasażera chronią Cię podczas podróży ? Dowiedz sie więcej klikając w obrazek.