Obywatelski Parlament Seniorów

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Władze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

Krystyna LEWKOWICZ – przewodnicząca
Janusz CZYŻ – wiceprzewodniczący
Krystyna MĘCIK – wiceprzewodnicząca
Renata EKIELSKA – wiceprzewodnicząca
Bożena SAŁACIŃSKA – członek prezydium
Ewa BRANICKA – członek prezydium
Elżbieta OSTROWSKA – członek prezydium
Janusz WENTRUBA – członek prezydium

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Gdańsk. Przedstawiciele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – spotkali się z pełniącą obowiązki Prezydenta Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz

Partnerzy IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów