Komunikat Prezydium OPS z dnia 1 sierpnia 2020 r.

Szanowni Delegaci  OPS

Z satysfakcją informuję, że po kilkumiesięcznych pracach przygotowawczych, w dniu 30  lipca 2020 r. na konferencji regionalnej dla woj. świętokrzyskiego w Starachowicach, w obecności najwyższych władz Miasta,  powiatu  i województwa Komitet organizacyjny oraz delegaci OPS z woj. świętokrzyskiego podjęli jednogłośnie  uchwałę w spr. powołania Świętokrzyskiej Delegatury OPS oraz   dokonali wyboru Prezydium.

Po ukonstytuowaniu się 5 osobowego   Prezydium, przewodniczącym  został wybrany Jerzy Krawczyk, prezes UTW w Starachowicach.

Dla formalnego powołania Delegatury Regionalnej, Prezydium OPS w dniu 1 sierpnia 2020 r. podjęło jednogłośnie  uchwałę (link do uchwały).

Komunikat Prezydium OPS z dnia 30 lipca 2020 r.

Uprzejmie przypominam, że trwa proces wyłaniania Prezydium Mazowieckiej delegatury OPS. W załączeniu Karta do głosowania, na której umieszczono wszystkie zgłoszone nazwiska w porządku alfabetycznym. Uprzejmie proszę o oddanie głosu na 5 – osobowe Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS. Termin głosowania upływa z dniem 15 sierpnia 2020 r.

Z poważaniem
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca Prezydium OPS

Zał. Karta do głosowania

Obywatelski Parlament Seniorów

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

V Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 01.10.2019 r.