Obywatelski Parlament Seniorów

to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.
Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

V Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 01.10.2019 r.

V Sesja sprawozdawczo wyborcza, w dniu 1 października 2019 r., podsumowała dokonania dwóch kadencji OPS oraz potwierdziła zasadność wprowadzenia do strategii III i dalszych kadencji szeregu zmian. Znalazły one wyraz w:

  • zatwierdzonym na III i dalsze kadencje Regulaminie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
  • potwierdzeniu zasadności powołania Delegatur Regionalnych w kolejnych województwach Polski,
  • przyjęciu nowych zasad powoływania, pracy i oceny Prezydium OPS.

Dyskusja, zarówno panelistów jak i delegatów, była bardzo merytoryczna i konstruktywna. Komisja wyborcza pod przewodnictwem Zbigniewa Włodkowskiego podsumowała wyniki głosowania i obwieściła komunikat w sprawie  wyników wyboru do Prezydium OPS.

Do Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybrano (w kolejności alfabetycznej):

  • Ewa Brewczyńska – Florczak
  • Marek Chałas
  • Irena Frankiewicz
  • Ewa Kołodziejczyk
  • Krystyna Lewkowicz
  • Krystyna Ozga
  • Zbigniew Tomczak

Po  ukonstytuowaniu się, Prezydium wybierze spośród siebie osoby funkcyjne oraz opracuje własny regulamin funkcjonowania. Życzę nowemu Prezydium OPS wielu sukcesów.

Przewodnicząca ustępującego Prezydium OPS
Krystyna Lewkowicz

NOWE WŁADZE OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów